SUAD Studio - Doc. Ing. Arch. František Kalesný, Ph.D.
SUAD Studio - O firme
O FIRME

O NÁS

Autorizovaný architekt Doc. Ing. Arch. František Kalesný, Ph.D., SUAD Studio architektonická kancelária vznikla v januári 1990 odchodom a zmenou právnej formy podnikania nadviazala na predchádzajúce pôsobenie v štátnych projektových ústavoch ŠPÚO o.z. Bratislava a ŠPTU Bratislava. Po autorizácii v r. 1993 spoločnosť SUAD studio nadobudla súčasnú podobu.NAŠA FILOZOFIA

Zásadným princípom našej tvorby je podmienka, že architektúra aj s výnimočne kreatívnou formou musí byť viazaná na človeka a jeho potreby, a z vedeckého a ekonomického hľadiska musí dať prednosť pred každou inou koncepciou zachovajúc si pritom svoje duchovné hodnoty.ČINNOSŤ

Náplńou prace ateliéru od roku 1991 je architektonická, projekčná a inžinierska činnosť v stavebníctve. Kancelária ponúka investorom komplexné služby v projektovej a inžinierskej oblasti, v oblasti územného plánovania, občianskej, bytovej výstavby a navrhovaní interiérov budov. Súčasťou našej činnosti je aj predprojektová investičná príprava stavieb, kontrola a riadenie výstavby. Záujem ateliéru sa sústreďuje predovšetkým na architektonické návrhy a projekty novostavieb a rekonštrukcií a urbanistické štúdie v centrách miest, pamiatkových rezerváciách. Dôraz kladieme na individuálny prístup k zákazníkovi a vysokú kvalitu odvedenej práce, ktoré ateliér realizuje na základe individuálnych investorských zámerov, s dôrazom na nadštandardný prístup a prevedenie.KOLEKTÍV ATELIÉRU

Architektonický ateliér disponuje pre zabezpečenie potrebných profesií, stálou skupinou autorizovaných a špecializovaných projektantov. Zárukou vysokej kvalifikácie a orientácie v profesii je členstvo v profesných komorách.KONTAKT

Doc. Ing. Arch. František Kalesný, Ph.D.
autorizovaný architekt SKA
SUAD studio, architektonická kancelária

Špitálska ul. č. 49
811 08 Bratislava

Tel.: + 421 2 5443 0306
Mobil: +421 903 235 808

e-mail: info@kalesnysuad.com, frantisek.kalesny@gmail.com