SUAD Studio - Doc. Ing. Arch. František Kalesný, Ph.D.
SUAD Studio - Referencie

ARCHITEKTÚRA


OBCHODNÉ A KULTÚRNE STAVBY

- Stavby pre obchod, reštauračné stavby, kultúrne stavby

ADMINISTRATÍVNO SPRÁVNE OBJEKTY

- Bankové objekty, administratívno-správne, administratívno-prevádzkové objekty

OBJEKTY PRE PRECHODNÉ UBYTOVANIE

- Hotely, ubytovacie zariadenia, objekty sociálneho zabezpečenia

STAVBY PRE UBYTOVANIE

- Rodinné domy, bytové stavby

REKONŠTRUKCIE

- Rekonštrukcia kultúrnych, pamiatkových a ubytovacích objektov

URBANIZMUS


Urbanisticko - architektonické a architektonické štúdie a sútaže

DESIGN A INTERIÉR


Interiéry