SUAD Studio - Doc. Ing. Arch. František Kalesný, Ph.D.
SUAD Studio - Pedagogická činnosť
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

PRIESTOR PRE HĽADANIE


Ústav konštrukcií v architektúre FA STU v Bratislave, v rámci rozširovania svojich vedecko-výskumných aktivít a učebného programu, pod vedenim skúsenych pedagógov spracováva doktorandske práce, ktoré svojím zameraním majú pomôcť oboznámiť študentov s najnovšími technológiami uplatňovanými v architektúre v dnešnom svete.


ČO PRINÁŠA DOBA ...


Dynamický pohyb, ktorým je prestúpená celá spoločnosť si žiada, aby to, čo je dnes potrebné, tu bolo dnes aj v plnej kvalite. Výrazným akcentom sa tak stáva odhmotnenosť, ktorej vychádzajú v ústrety nové technólogie a materiály ako nástroj architektonickej tvorby. Nové prostriedky svojou prístupnou ohybnosťou, nebývalými možnosťami pozitívne vplývajú na tvorcov tým, že oslobodzujú ich fantáziu ukazujúc, čo všetko je dovolené, pretože je to možné. Tento nový duch sa v rovnakej miere dotkol architektonických foriem, ale aj spôsobu opláštenia a nosných konštrukcií, vlastne všetkých prvkov architektonického tvaroslovia. Jedným z nich je nesporne i nasledujuce odvetvie.


ČOMU SA OKREM INÉHO VENUJEM ...


"Textilná architektúra ?" táto spochybňujúca otázka, známa nielen z laickej verejnosti, u nás ešte často nie neobvyklá reakcia na architektonické smerovanie, zastúpené dnes vo svete množstvom vynikajúcich diel, podnietila moje rozhodnutie venovať trochu pozornosti problematike, ktorá preukazuje v súčasnej modernej architektúre neobyčajnú životaschopnosť.PREDNÁŠKY

- Textilná architektúra – časť 1

- Textilná architektúra – časť 2

ČLÁNKY

- Textilné membránové štruktúry

- Veľkoplošné transparentné membránové systémy

- HI-TECH v architektúre textilných membránových štruktúr

- Súčasné trendy textilných membránových stavieb

PRÁCE ŠTUDENTOV

- Polyfunkčná výšková budova na križovatke Bajkalská - Trnavská, Bratislava, študent Juraj POTOČÁR, 4. ročník, ZS 2019-2020, vedúci práce,Doc. Ing. arch. František KALESNÝ, PhD

- Športová hala - Kuchajda Bratislava, študent Miroslav KURTH,4. ročník, ZS 2019-2020, vedúci práce,Doc. Ing. arch. František KALESNÝ, PhD

- Polyfunkčný komplex Námestie Franza Liszta, Šancova, Žabotova, Bratislava - diplomový projekt, študent Bc Jakub KLEMON,6. ročník, 2020-2021, vedúci práce,Doc. Ing. arch. František KALESNÝ, PhD

- Vertikálny ateliér 2023